Baca Sistemleri

3 Kalite anlayışımızın yalnızca yatırım faaliyetlerimizde değil, yönetim, çalışanlar ve bütünleriyle şirketin kültürün de var olduğuna inanırız. Kalite anlayışımızın tüm çalışanlarımız tarafından yaşam modeli olarak benimsenmesini hedefleriz. Çalışanların sağlığına ve iş güvenliğine önem vermek. Yapılan tüm işlerde yazılmış ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun çalışmak. İşlerin planlanmasında ve yürütülmesi aşamasında çevreye verilecek etkileri en aza indirecek önlemleri almak. Etkin bir çevre bilinci yaratarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılmasında örnek bir şirket olmak... Kullanılan ürünlerin kimyasal bileşimler olduğu ve bilinçsiz kullanıcılar tarafından kullanılması halinde hem kullanıcıya hem de hizmet alan kişilere zarar verebilecektir. Bu sebeple en az üretim kadar önemli olan son kullanıcı için temel ve sürdürülebilir bir eğitim programı görsel ve yazılı olarak hazırlayıp uygulayarak ürün etiketlerini, kullanma talimat ve uyarılarını anlaşılabilir şekilde dizayn edilmiş yazılı bilgilendirmeler üretmek.